El nihiliste de Novelda

Publicado en: Las Provincias | 0

(publicat en ‘Las Provincias’, 30 de giner 2007) Per favor, deixem un poquet a la Pantoja, al Dr. Hause o l’ampalagosa noveleta ‘Catedral del Mar‘, que’l asunt te llirons ¿Escomence? Anem, es un dir, al sigle XIX, cuan u podía … Leer más