» » Coloqui puser (per lo chicotiu) d’un Homenage a Anyés

Coloqui puser (per lo chicotiu) d’un Homenage a Anyés

Publicado en: Articuls

Tarumbes perduts per l’auloreta de les eleccions de Maig d’este 2015 (y tíndrer cul amprat per corrupció), els polítics chorovitos valencians es junten pera fer un homenage al lletiniste conegut com el venerable Agnesio o Agnés y, en valenciá, Anyés. En realitat, lo que volen es eixir en les fulles del diari ‘Levante’ (eixe que guanya dinés dels anuncis de putots y fa catalanisme arbelloner) y en el peper ‘Las Provincias’ de Madrit, que també fa charquimer catalanisme de vergonyetes y chonglons. [+]