» » ‘La figa ta tía’ de Burgos y els colaboracionistes d’Ontinyent

‘La figa ta tía’ de Burgos y els colaboracionistes d’Ontinyent

Publicado en: Articuls

Cumplint felment sa vil llabor d’asbarosos porritos sinse sanc del apegalós catalanisme tinyós y expansiu, encarabasinat en reunflarmos de llengua catalana dasta’ls nyitols, la rabera d’envarats catalanistes d’Ontinyent mos oferixen sa maixcareta de felicitat en nyérvits, com si foren almidonats dumenchers Testics de Jehová, o tingueren una coenta pebrereta en cert puesto aulorós.


Artícul en PDF