» » PP , Vox y el valenciá, ¿auia de caragols?

PP , Vox y el valenciá, ¿auia de caragols?

Publicado en: Articuls

Tot seguix lo mateix. El valenciá heu prohibixen a tots els nivells y mordinyen al espanyol. Mentres, aprofitant la sonaguera fentanila dels polítics almidonats, els colaboracionistes de l’AVLL ballen en un peu per la mort de la llengua valenciana en el Congrés de Madrit. La trapatrolería d’académics, rabera d’homens y dones d’ungla, que creixen més que les carabaseres, omplin bolchaca y cofa a torrocolló, (¿será per si acaben tancats en gabies per prevaricar?)


Artícul en PDF